آخرین آمار صادرات سیمان و کلینکر تعداد بازدید: ۱۳۲۱ (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

در این صفحه ، با استناد به آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، از وضعیت صادرات سیمان و کلینکر ایران در چهار ماهۀ اول سال جاری ( از ابتدای فروردین لغایت انتهای 98 ) به بازارهای هدف ، برآوردی جامع ارائه خواهد شد : سهم هریک از گمرکات رسمی کشور ( از حجم سیمان و کلینکر صادره ) بطور نزولی عرضه می شود . و در کنار ایران ، مهمترین بازارهای صادراتی سیمان و کلینکر نیز ( به همین سیاق ) طبقه بندی می شوند ( کلیۀ مقادیر بر حسب تن هستند ) .